piątek, 1 marca 2013

Programowanie w Ubuntu (6)


Lekcja 6 

Operatory if i else

   Pozdrowienie! Kontynuujemy lekcje programowania. Dzisiaj rozpatrzymy operatory if i else. If tłumaczy się jako jeżeli, a else - inaczej.
   Rozpatrzmy przykład użycia operatora if:
 
  Rezultat wykonania programu to wypisanie słowa Dwa:
   Rozpatrzymy mechanizm pracy (zaczniemy od piątego wiersza):
1. Zmiennej a nadaje się wartość 2 i przechodzi do kolejnego wiersza.
2. Jeśli a=1 to wykonywana jest treść nawiasu; w przeciwnym przypadku po prostu przechodzi się do kolejnego wiersza.
3. Jeśli a=2 to wykonywana jest treść nawiasu; w przeciwnym przypadku przechodzi się do kolejnego wiersza.
4. Kończy się pracę programu.
   To znaczy używany jest tutaj prosty algorytm Fałsz i Prawda. W naszym przypadku a=2 i dlatego rezultatem jest Dwa.
   Zamiast znaku równa się można użyć:
1. < lub >; mniejsze lub większe.
2. <= lub >=; mniejsze albo równe, lub większe albo równe.
3. ==; równe.
4. !=; nierówne.
   Rozpatrzymy jeszcze jeden program, ale teraz użyjemy jeszcze i operatora else:   
   Rozpatrzymy mechanizm programu począwszy od wiersza szóstego:
1. Jeśli a nie równa się jedności, to wykonywana jest treść nawiasu. Przechodzimy do następnego wiersza.
2. Inaczej wykonywana jest zawartość siódmego wiersza.
3. Kończy się praca wykonywania programu.
   W programie można użyć dużej liczby operatorów if. Dla każdego operatora - jeśli jest konieczność - należy użyć odrębnego operatora else.
   
   Zadanie:
   Dany jest okres czasu (znane są początek i koniec: w godzinach, minutach i sekundach) w ramach jednej doby. Znajdźcie długość okresu w tychże jednostkach.

   Rozwiązanie zadania

 Tłumaczył: Leon Miklosik

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz