sobota, 2 marca 2013

Programowanie w Ubuntu (7)


Lekcja 7 

Funkcja getchar i operator goto


   Witaj! Dzisiaj rozpatrzymy funkcję getchar i operator goto.
   Każdemu znakowi jest przyporządkowana liczba z zakresu od 0 do 255, co nazywa się kodem ASCII. Na przykład, literze  "g" odpowiada liczba 103, i tak jest dla każdego znaku.
   Funkcja getchar z biblioteki stdio służy do odczytania pojedynczego znaku. Rozważymy zastosowanie funkcji getchar na następującym przykładzie:


   Rozpatrzmy oddzielnie każdy krok programu poczynając od piątego wiersza:
1. Ustanawiamy zmienną. Przechodzimy do kolejnego wiersza.
2. Zmiennej gt jest przypisana wartość getchar. Gdy program osiągnie tę linię, będzie czekać na wciśnięcie klawisza, a kod ASCII zostanie zapisany w dwóch formach (symbolicznej i numerycznej) do zmiennej.
3. Wyprowadzamy informacje o naciśniętym klawiszu na ekran w formie tekstu (%c) i liczby (%d). Przechodzimy do kolejnej linii.
4. Kończymy pracę programu.
   Na tym kończymy rozpatrywanie getchar i przechodzimy do goto. Operator goto (go to tłumaczymy jako - idź do) pozwala wrócić do dowolnego fragmentu programu. Przykład:
    Objaśnienia wymagają tylko wiersz szósty - tutaj jest wstawiona etykieta U1 - i dziewiąty. Kiedy program przechodzi do dziewiątej linii, to automatycznie powróci do pierwszej etykiety U1 (linia szósta). I tak dalej, w nieskończoność.
   Na dzisiaj wszystko. Powodzenia!

 Tłumaczył: Leon Miklosik

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz