wtorek, 5 marca 2013

Programowanie w Ubuntu (9)


Lekcja 9 

Operator cyklu do while

   Witaj! Dzisiaj rozpatrzymy operator cyklu do while. On nieznacznie różni się od polecenia while. Główną różnicą jest, że warunek powtórzenia cyklu sprawdza się na końcu, a nie na początku. Mechanizm działania do while jest następujący:

   Przykład programu z użyciem do while:

   Polecenie do z siódmego wiersza będzie wykonywane dopóty, dopóki warunek while z dziewiątego wiersza będzie prawdziwy.

   To tyle. Powodzenia!

Tłumaczył: Leon Miklosik

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz