poniedziałek, 4 marca 2013

Programowanie w Ubuntu (8)


Lekcja 8

Operator cyklu while

     Pozdrowienie! Rodzaj struktury programu wielokrotnie wykonujący polecenie to cykl. Dzisiaj rozpatrzymy operator cyklu while (w tłumaczeniu - w tym czasie gdy). While jest bardzo podobny do polecenia if, jakie rozpatrywaliśmy na poprzedniej lekcji.
    Mechanizm pracy polecenia while jest następujący: instrukcja jest wykonywana dopóty, dopóki warunek jest prawdziwy:


    Działanie polecenia rozpatrzymy na przykładzie:

     Rezultat jest następujący:

    Napis a=5 powtarza się w nieskończoność, bo instrukcja wykonuje się do tej pory, dopóki warunek jest prawdziwy. A ponieważ wartość zmiennej a nie zmienia się, to i warunek wciąż pozostaje prawdziwy.
    Dla zakończenia cyklu trzeba warunek uczynić fałszywym:    Rezultat wykonania:


 
     Program jest bardzo podobny do poprzedniego z wyjątkiem linii szóstej, gdzie zwiększa się wartość zmiennej o jeden. Oznacza to, że gdy polecenia używa się po raz siódmy, to wartość a jest równa 11, więc jest większa niż 10 (warunek jest teraz fałszem) i pętla kończy się.

    W języku C, są jeszcze takie operatory logiczne:

  • ! - nie
  • || - lub
  • && - i
  • != - wykluczenie lub
  • == - ekwiwalentnie

    Przykład użycia operatora logicznego:


   Zadania:
    1. Przeanalizuj pracę ostatniego programu.
    2. Napisz program, który zmienia ocenę z systemu 100-punktowego na 5-punktowy według zasady, że 30 i mniej to 1, 31-50 to 2, 51-72 to 3, 73-86 to 4 a 87-100 to 5.


   To na dzisiaj wszystko. Powodzenia!

Rozwiązanie zadania 

Tłumaczył: Leon Miklosik

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz