środa, 4 września 2013

Autostart programów (Startup Applications) w Ubuntu


   Począwszy od Ubuntu 11.10, wszystkie programy systemowe w menu Preferencje programów startowych są ukryte poleceniem NoDisplay.   Jeśli otworzy się Preferencje programów startowych (w Ubuntu 13.04 menu Programy startowe ma też drugą nazwę jak wytłuszczonym drukiem), to pojawią się tylko programy, które zostały dodane przez użytkownika.
   Aby wyświetlić wszystkie programy uruchomione domyślnie trzeba w Terminalu wydać polecenie:
sudo sed -i "s/NoDisplay=true/NoDisplay=false/g" /etc/xdg/autostart/*.desktop
   Ukryte programy będą teraz wyświetlane na szaro.

1 komentarz: