niedziela, 1 września 2013

Prawoklik w Ubuntu


   Prawy przycisk myszki w Ubuntu potrafi bardzo dużo.
   
  
   Prawoklik - naciśnięcie prawego klawisza myszki - powoduje w Ubuntu wyświetlenie menu kontekstowego, umożliwiającego szybkie wykonanie zaplanowanej czynności.
   Menu po prawokliku na katalogu:

   Menu po prawokliku na plik tekstowy:

   Menu po prawokliku na plik graficzny i wskazaniu opcji Otwórz za pomocą:

   Menu po prawokliku w przeglądarce internetowej:

   Menu po prawokliku odnośnika na stronie internetowej:

   Prawoklik, pozwalając szybko wybrać potrzebny program i komendę, jest niezwykle użyteczny.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz