niedziela, 17 marca 2013

Programowanie w Ubuntu (13)


Lekcja 13 

Operator switch


   Dzień dobry! Operator switch tłumaczy się jako przełączenie. Instrukcja switch pozwala na wielokrotny wybór. Jest to swego rodzaju if, ale z jedną istotną różnicą, jaką rozpatrzymy na przykładzie:


   Rezultatem wykonania programu jest wyświetlenie cyfry 5.
   Rozważmy każdy krok programu, począwszy od piątej linii:
  1. Przypisujemy zmiennej a wartość 5.
  2. W wierszu szóstym deklarujemy operator switch.
  3. Instrukcja z linii siódmej będzie wykonana, jeśli a będzie równe jeden. Inaczej następuje przejście do kolejnej linii. Pracę kończymy operatorem break.
  4. Instrukcja z linii ósmej będzie wykonana, jeśli a będzie równe dwa. Inaczej następuje przejście do kolejnej linii.
  5. I tak, do końca programu, albo póki nie zostanie znaleziona wartość prawdziwa wyrażenia.
   Jeśli w naszym programie zmiennej a przypisać wartość większą niż 5, na przykład 10, to program nie wyświetli w terminalu żadnych informacji. To dlatego, że wszystkie wartości są fałszywe.  
   
   Rozważmy jeszcze jeden przykład:

 
  


   W tym programie, wartością przypisaną a jest 10. Gdy program przeszedł jedenaście linii i doszedł do dwunastej, napotkał operator default (tłumaczy się jako domyślnie). Ma on zastosowanie w tych przypadkach, jeśli żadna z poprzednich opcji nie prawdziwa. Stosowanie operatora default nie jest obowiązkowe.

   Zadanie:
  1. Napisz program, który rozwiązuje równanie kwadratowe ax2 + bx + c = 0, gdzie a nie jest zerem. Wartości a, b, c, użytkownik musi wprowadzić sam ręcznie.
   Rozpatrzenie zadania na forum.

   To wszystko! Powodzenia.

Tłumaczył: Leon Miklosik 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz