czwartek, 7 marca 2013

Programowanie w Ubuntu (10)


Lekcja 10 

Operatory break i continue


    Witaj! Teraz o operatorach break i continue.

   Break przerywa pracę bieżącego operatora. Instrukcja break daje możliwość wcześniejszego opuszczenia pętli („while”, „do-while”, „for”), bez potrzeby czekania aż wykona się pełny cykl obliczeniowy, określony warunkiem kontynuacji (zakończenia) obliczeń. Instrukcja powoduje natychmiastowy wyskok z najbardziej zagnieżdżonej pętli, w której występuje.
Rozpatrzymy to na przykładzie:


    Rozpatrzymy zasadę pracy. Nowością jest wiersz siódmy: jeśli kodem ASCII naciśniętego klawisza jest 48 (to klawisz zero), to cykl wykonywania pętli zostaje przerwany i zostaje wyświetlony napis Witaj Ubuntu.

   Instrukcja continue powoduje przerwanie bieżącego kroku zawierającej ją pętli i wykonanie od początku pętli while, do while lub for.
   Przykład:
   W tym przypadku wciśnięcie klawisza zero nie powoduje wyświetlenia napisu Witaj Ubuntu, bo pętla do while nadal jest wykonywana od początku.

    To tyle. Powodzenia!

Tłumaczył: Leon Miklosik

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz