czwartek, 28 lutego 2013

Monitoring w Ubuntu z użyciem Terminala

   
   Czasem trzeba wiedzieć, co obciąża procesor i pamięć, dlaczego stale pracuje dysk twardy, jaki jest ruch w sieci.


   Źródłowy artykuł na ten temat znajduje się na stronie Softhelp.org.ua. 
   Zaawansowana konsola monitorowania procesów to htop. Program został stworzony specjalnie dla systemu Linux: jego autorem jest Hisham Muhammad. Htop wyświetla stale zmieniającą się listę procesów systemowych, które są sortowane w zależności od obciążenia procesora; pokazuje absolutnie wszystkie działania procesora i pamięci w czasie rzeczywistym. Uruchomia się go komendą htop.


   Program pokazujący i analizujący aktywność dysku - odczyt i zapis - to Iotop. Autorem programu jest Guillaume Chazarain. Program jest przydatny, gdy dysk twardy jest bardzo aktywny, a osobiście nie uruchomiło się  żadnych programów. Uruchamia się go poleceniem sudo iotop. Jeśli uruchomisz go z kluczem iotop -o, to zostaną wyświetlone najbardziej aktywne procesy.


   Program iftop wyświetla w czasie rzeczywistym ruch w sieci. Autorami programu są Paul Warren i Chris Lightfoot. Jeśli masz kilka kart sieciowych, należy uruchomić program z kluczem -i, i podać żądaną mapę. Na przykład: sudo iftop -i eth1. Uruchamia go polecenie sudo iftop.

 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz