wtorek, 5 lutego 2013

Programowanie w Ubuntu (2)

Lekcja 2

 Komentarze i znaki sterujące dla puts i printf.   Witaj! To jest nasza druga lekcja, w jakiej rozpatrzymy komentarze w kodzie źródłowym programu, a także znaki specjalne (sterujące) \ n, \ b, \ t, i tym podobne. Zaczynamy.
   Komentarze można umieszczać w dowolnym miejscu treści programu. Można użyć komentarza jednowierszowego poprzedzonego znakiem // lub wielowierszowego rozpoczętego znakiem /* a zakończonego znakiem */. W języku C rozróżnia się duże i małe litery.
   Rozważmy przykład programu z komentarzami:   Rezultat jest taki:

   Jak widać komentarz w nawiasie nie działa. W tym programie, komentarzy jest zbyt wiele; właściwe jest rozsądne ich stosowanie. Nie jest również polecane ich wstawienia do siebie, ponieważ może to spowodować błąd.
   Znakami sterującymi są: \t - znak tabulacji, \0 - null (znak oznaczający koniec tekstu), \b - backspace (znak cofnięcia), \r - znak powrotu karetki, \n - przesunięcie kursora do następnego wiersza, \' - apostrof, \" - cudzysłów, \a - dzwonek.
   Sekwencja \n jest znakiem sterującym, który powoduje przejście kursora do nowego wiersza. Jak widzieliśmy w poprzednich ćwiczeniach, puts stawia znaki w nowym wierszu. Teraz rozważymy podobny program, ale zamiast puts użyjemy printf:

   Rezultat jest następujący:

  
   Polecenie printf nie przenosi tekstu do nowego wiersza. Aby wyświetlić tekst w nowej linii trzeba użyć znaku sterującego \n. Symbol należy osadzić w miejscu, w jakim chcemy, aby przejść do nowego wiersza. Oto przykład:   
   Rezultat:


   Jak widać, mamy dwie linie. Proszę zwrócić uwagę, że w wyniku nie ma znaku \n, a w miejscu jego postawienia dokonało się przejście do nowej linii. Ten znak sterujący może być wielokrotnie używany w tych samych nawiasach. Symbol może być umieszczony, w jakim miejscu chcesz, aby przenieść tekst do następnej linii. Można umieścić znak sterowania na początku nawiasu, w środku, lub po zakończeniu (w tym przypadku, program rozpoczyna się w nowej linii). Jeśli chcesz przenieść tekst o dwie linie, należy umieścić dwa znaki sterujące \n w rzędzie, jeśli trzy to należy umieścić trzy znaki i tak dalej. Ta cecha jest charakterystyczna dla wszystkich znaków kontrolnych, więc nie będę się powtarzać.
   Znak sterujący \t to tabulacja pozioma. Zastosujemy ją w przykładzie:


   Wynik powinien być zbliżony do poniższego:


   Spróbuj zwiększyć ilość znaków \t i zmienić ich położenie. W jednym wierszu można użyć także kilka innych symboli.
   Symbol \b to powrót do tyłu o jeden znak. Przykład:


  
  Rezultat:
   Cóż się stało? Cyfra 3 została zastąpiona cyfrą 2, a jednocześnie cyfra 3 została usunięta.
   Znak sterujący \f to przeniesienie na nową stronę (otwiera nową kartę). Przykład programu:


   Rezultat:


   
   Jak można zauważyć, w terminalu po wykonaniu programu utworzył się wolny wiersz.
   Symbol \r to powrót do początku wiersza. Przykład:
   Rezultat:

  
   Jak widać pierwsze słowo (Linux) zostało zastąpione słowem Ubuntu. A liczby pozostały na swoim miejscu.

   Zadania:
 1. Spróbuj zmienić położenie znaków sterujących wewnątrz cudzysłowów i poza nimi. Wyciągnij wnioski.
 2. Zbuduj wąż w terminalu z dowolnych znaków, jak to pokazano na poniższym zrzucie ekranu.  
   Na dzisiaj to wszystko. Dziękuję za przeczytanie tego artykułu do końca. Powodzenia!

Rozwiązania tutaj. Tłumaczył: Leon Miklosik.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz