sobota, 9 lutego 2013

Programowanie w Ubuntu (4)


Lekcja 4 

Tablice i operator sizeof 

   Witaj! Jak obiecałem, piszę o tablicach (macierzach) i operatorze sizeof. Zacznijmy od tablic. W trzeciej lekcji rozpatrzyliśmy jeden wariant tablicy, a teraz przypatrzmy się drugiemu. Tablica to zbiór danych tego samego typu. Oznacza to deklarację dużej ilości zmiennych jednego typu. Rozważmy to na przykładzie.   Zaczynamy od czwartego rzędu. Tam zadeklarowaliśmy zmienną typu int. Ale jak widać nie ma ona tradycyjnej konstrukcji. To jest tablica. W deklaracji tablicy mamy dwa nawiasy. Jest to tak zwany klucz. W pierwszym, określamy liczbę nawiasów, stojących po znaku równości, a druga liczba to ilość wartości w każdym nawiasie. Jak można zauważyć, w naszym pierwszym nawiasie kwadratowym jest liczba 3, i odpowiednio, po znaku równości jest "duży" nawias zawierający trzy "małe" nawiasy. W drugim nawiasie kwadratowym mamy liczbę 2, i odpowiednio, w "małych" nawiasach po dwie wartości. Uwaga! Wartości w nawiasach są oddzielone przecinkami.
   W wierszu piątym znów jest tablica. Ale tym razem nie nadajemy jej wartości. Możemy to zrobić później, w naszym przykładzie robimy to w siódmym wierszu.
   W wierszu szóstym i ósmym wyprowadzamy informacje na ekran. Powtarzam raz jeszcze, numeracja wyjścia i wejścia (wejście poznamy w następnej lekcji) zaczyna się od zera.
   Kompilacja i wykonanie powyższego programu daje następujący wynik:


   
   Operator sizeof służy do wyświetlania ilości pamięci w bajtach, jaka jest przepisana do przechowywania informacji. W zależności od pojemności systemu operacyjnego przydziela się różne ilości pamięci. Oto przykład użycia operatora sizeof:
   Wynik wykonania programu na procesorze 32 bitowym:

   Cyfry to ilość pamięci w bajtach przeznaczonej dla tego typu zmiennych. Na 16 i 64-bitowych platformach wynik będzie inny.

   Zadanie.

1. Ile zmiennych f pozostało wolnych w drugim przykładzie, i dlaczego?

   Tłumaczył: Leon Miklosik

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz