czwartek, 14 lutego 2013

Programowanie w Ubuntu (5)


Lekcja 5 

Wprowadzanie informacji z klawiatury: scanf. 

   Witaj! Teraz spróbujemy wprowadzić informację z klawiatury i przechować ją  w zmiennej. Skorzystamy z funkcji scanf biblioteki stdio.h.
   Przykład użycia scanf:


   Zacznijmy rozumieć każdy wiersz osobno, począwszy od piątego.
   W piątej linii, deklarujemy zmienne a, b typu int, i od razu przypisujemy zmiennej b wartość pięć.
   W siódmej linii używamy funkcji scanf. Kiedy program wykona polecenie z szóstej linii i przejdzie do siódmej to będzie oczekiwać na wprowadzenie informacji. Rozpatrzmy bardziej szczegółowo strukturę tego polecenia. Najpierw musimy zadeklarować funkcję scanf i otworzyć nawias, a wewnątrz niego cudzysłów. W cudzysłowie wpisujemy kwalifikator zmiennej %d, a za nim przecinek, znak & i zmienną, do jakiej chcemy zapisać informacje (powinniśmy je napisać razem). Ponieważ mamy zmienną a dziesiętną int, więc  w cudzysłowie dodajemy kwalifikator %d (jak w  printf, ale w tym przypadku program nie wyświetli wyników, ale zapisze zmienną (kwalifikatory zmiennych rozpatrzyliśmy na trzeciej lekcji). Ale z kwalifikatorami nie zawsze tak jest. W niektórych przypadkach dodaje się także i modyfikatory:

  • *h — dla wprowadzenia wartości typu short int (hd);
  • *l — dla wprowadzenia wartości typu long int (ld) lub double (lf,le);
  • *L — dla wprowadzenia wartości typu Long double (Lf,Le).

   W siódmej linii używamy polecenia printf. To jest już dobrze znane. I tu mamy sumę a i b:


   Rozpatrzymy jeszcze jeden przykład:
   Rezultat wykonania programu jest taki:
   Jak widać za przecinkiem mamy w wyniku pięć zbędnych zer. To należy zmienić. Dlatego przeredagujemy ósmą linię:

8 printf ("a+b=%.2f\n", a+b);

   Zmień ósmy wiersz, skompiluj i wykonaj program. Wynik:
   Jak widać po przecinku mamy dwa znaki (zaokrąglenie do dwóch miejsc po przecinku).Domyślnie jest ich sześć, ale można je powiększać i pomniejszać. Można również dostosować liczbę znaków przed przecinkiem.
   Aby kontrolować liczbę potrzebnych cyfr trzeba po znaku % - procentu, wskazać liczbę znaków, a następnie umieścić kwalifikator.
   Przeanalizuj pracę poniższego programu:

   To wszystko!

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz