niedziela, 14 lipca 2013

Wprowadzenie do SSH (Secure Shell)


   Napisane 14 lipca 2013 r. przez Oltjano (ambition).   Co to jest SSH? Dlaczego warto korzystać z SSH?

   SSH (Secure Shell) to protokół sieciowy podobny do telnet lub FTP, jednak różniący się od nich, ponieważ oferuje bezpieczną transmisję danych. Bezpieczeństwo jest dzisiaj bardzo ważne, ponieważ można powiedzieć, że prywatność już nie istnieje. Czy chcesz chronić przed podglądem swoje dane, lub swoich klientów? Wykonasz to za pomocą SSH, Secure Shell.
   Najlepsze w SSH jest to, że jest wolnym i niekosztownym rozwiązaniem, co oznacza zero kosztów. Kolejną wielką zaletą SSH jest to, że jest oferowany  dla większości systemów operacyjnych, dzięki czemu nie trzeba zmieniać systemu operacyjnego aby korzystać z SSH, chyba że używasz jakiegoś niezwykle rzadkiego OS.
   Możesz korzystać z SSH dla zdalnego logowania, zdalnego wykonywania poleceń i innych bezpiecznych usług sieciowych. Dlaczego warto korzystać z SSH, kiedy możemy użyć protokołu FTP (File Transfer Protocol) lub telnet? Najważniejszym powodem, aby korzystać z SSH a nie FTP lub telnet, jest to, że SSH szyfruje ruch. Wszystko, co jest przekazane przez FTP lub telnet - hasła i nazwy użytkowników - jest zwykłym tekstem. Wszystko!

   Istnieją inne programy, takie jak rsh do zdalnego wykonywania poleceń, rcp do przesyłania plików i rlogin do zdalnego logowania, ale ich podstawowym problemem jest to, że nie oferują bezpieczeństwa. SSH zabezpiecza dane poprzez szyfrowanie, kiedy przechodzi przez sieć, więc tylko adresaci mogą go rozszyfrować. SSH zapewnia integralność, co oznacza, że ​​gwarantuje, iż dane przybędą bezpiecznie, niemodyfikowane, do punktu końcowego (jeśli osoba trzecia próbuje przechwycić i zmodyfikować te dane, to SSH wykrywa tę próbę).
   Pamiętaj, SSH nie jest produktem - to jest protokół. SSH określa zasady w sieci komputerowej, jak bezpiecznie komputery mogą komunikować się ze sobą. Bądź ostrożny, ponieważ SSH nie będzie chronić sieci komputerowej przed wirusami, atakami DDoS i trojanami. SSH stwarza bezpieczny tunel dla przeprowadzenia powłoki na zdalny komputer.
   Wniosek:
   SSH to protokół do prowadzenia bezpiecznej komunikacji w sieci. Obejmuje on uwierzytelnianie, szyfrowanie i integralność.


   Wikipedia: W szerszym znaczeniu SSH to wspólna nazwa dla całej rodziny protokołów, nie tylko terminalowych, lecz także służących do przesyłania plików (SCP, SFTP), zdalnej kontroli zasobów, tunelowania i wielu innych zastosowań. Wspólną cechą wszystkich tych protokołów jest identyczna z SSH technika szyfrowania danych i rozpoznawania użytkownika. Obecnie protokoły z rodziny SSH praktycznie wyparły wszystkie inne mniej bezpieczne protokoły, takie, jak np. rlogin czy RSH.

   OpenSSH jest w Ubuntu zainstalowane domyślnie.
   Użytkowanie SSH jest przedstawione na elektroda.pl. 
 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz