piątek, 21 grudnia 2012

LoCo Ubuntu


   "Dla wspierania społeczności Ubuntu istnieją lokalne zespoły (LoCo). Są to grupy entuzjastów, którzy promują Ubuntu w ich miastach i krajach, organizują imprezy, dystrybuują płyty z systemem i pomagają nowicjuszom. Na dużych obszarach, takich jak USA i Rosja, są globalne zespoły, które obsługują lokalne grupy aktywistów. Jest i nasz zespół rosyjskiego Ubuntu." Dimitrij Agafonow w rozmowie ze Stanisławem Gornakowem.


   "Co 2 lata, dokonywany jest proces oceny zespołu, przeglądu jego działań i wyników. Potwierdzenie statusu (Approved LoCo Team) - jest to uznanie dla wszystkich ludzi w naszej społeczności, za pomoc w rozwoju projektu, zatwierdzenie dla korzystania ze znaków Canonical w naszych zasobach, to jest oficjalny status dla wsparcia wspólnotowego, jest to pewna odpowiedzialność zarówno wobec spółki jak i użytkowników, którzy oczekują pewnego poziomu wsparcia z naszych zasobów. Na poziomie lokalnym, to aktywne działanie zespołu polega na wspieraniu wydarzeń, korespondencji mailowej i materiałach informacyjnych."

   Istnieje (?) i polska grupa LoCo Ubuntu:   Jest firmowana przez Przemysława Kulczyckiego i Dariusza Duszę: ale wątpliwe, aby miała ona coś z ducha Canonical. Jej działalność jest bardziej niż wątła.


    LoCo Polska warto reanimować. Polska i Ubuntu zasługują na to. Leon Miklosik.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz