Postman jest dostępny w Centrum Oprogramowania Ubuntu, ale oczywiście można go zainstalować poprzez Terminal poleceniem:
sudo apt-get install postman-image-uploader 
   Najnowszą wersję można zainstalować z repozytorium Launchpad:
sudo apt-add-repository ppa:schumifer/postman
sudo apt-get update
sudo apt-get install postman-image-uploader