poniedziałek, 8 października 2012

Zamykanie zawieszonego programu lub systemu

    Istnieje wiele możliwości zakończenia zawieszonego programu w Ubuntu.
  Zazwyczaj można skorzystać z Monitora systemu.
   W zakładce Procesy, należy odszukać nazwę zawieszonej aplikacji, zaznaczyć ją i użyć przycisku Zakończ proces. Szybko można to zrobić prawoklikiem.
   W trudniejszych przypadkach należy wywołać program Terminal (Konsolę w trybie pełnoekranowym otwieramy wciskając jednocześnie klawisze Alt+Control+F1 (od F1 do F6), natomiast w okienku wciskając jednocześnie klawisz lewy CTRL i lewy ALT oraz literę t - Wikibooks), wprowadzić polecenie xkill i nacisnąć klawisz Enter. Teraz na pulpicie zamiast kursora będzie krzyżyk: należy go skierować na zawieszoną aplikację i kliknąć lewym przyciskiem myszy.
   Jeśli zawiesi się system Ubuntu to przytrzymanie przycisku zasilania na więcej niż 5 sekund wyłączy komputer, ale także skróci żywotność dysku twardego. Wyłączyć więc system należy bezpieczniej: możemy to zrobić naciskając klawisz R (jak restart) przytrzymując jednocześnie klawisze Alt + SysRq (ten drugi zazwyczaj jest oznaczony też jako PrintScrn). W wersji dla zaawansowanych przy wciśniętych klawiszach Alt + SysRq w odstępach 1,5-2 sekund naciska się jeden po drugim klawisze REISUB. System uruchomi się ponownie sprawny i będzie gotowy do pracy.

   Problem szerzej opisuje Adrian Nowak w notatce Co robić gdy Ubuntu się zawiesi. Warianty restartu zawieszonego systemu wyczerpująco przedstawione są w Czytelni Ubuntu

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz