wtorek, 5 czerwca 2012

Fundament wolności w Linuksie

   Na znakomity plakat Piotra Chuchla o licencjach Creative Commons zwrócił uwagę Michał Olber na witrynie OSWorld.pl.
    Creative Commons to międzynarodowe stowarzyszenie działające od 2001 r. Głównym celem organizacji jest stworzenie umiarkowanych reguł własności autorskiej, przeciwstawiających się restrykcyjnym prawom stwarzającym bariery wolnemu przepływowi informacji. Od wersji 3.0, przyjętej w 2007 roku, reguły (licencje) Creative Commons opierają się na prawodawstwie międzynarodowym, zamiast amerykańskiego. Creative Commons i Free Software Foundation (FSF) udało się uzgodnić taką treść licencji CC-BY-SA 3.0 i GNU FDL 1.3, że stały się one bliskoznaczne. Na licencji CC-BY-SA wydane są znaki towarowe Ubuntu.
   Licencja CC-BY-SA to:
- uznanie autorstwa (BY - Attribution); zezwala się na kopiowanie, dystrybucję, wyświetlanie i użytkowanie dzieła i wszelkich jego pochodnych pod warunkiem umieszczenia informacji o twórcy,
-  rozpowszechnianie na tych samych warunkach (SA - Share Alike); zezwala się na kopiowanie, dystrybucję, wyświetlanie i użytkowanie pochodnych dzieł na tejże licencji.
   Licencja GNU FDL 1.3 - wydana przez FSF w 2008 roku -  stanowi, że tekst nią objęty może być kopiowany i modyfikowany nawet bez wiedzy i zgody autora. Konieczne jest zamieszczenie, wraz z pochodnym dziełem, tekstu licencji GNU FDL, informacji o źródle i autorach oryginału.
   Powyższe licencje są pochodną GNU General Public License (GNU GPL) stworzonej w 1989 roku przez Richarda Stallmana i Ebena MoglenaCelem licencji GNU GPL, wzorca otwartego oprogramowania, jest zapewnienie wolności:
- uruchamiania programu w dowolnym celu,
- analizowania jak program działa,
- rozpowszechniania kopii programu,
- udoskonalania programu i jego rozpowszechniania.
   Oprogramowanie jest otwarte jeśli spełnia wszystkie powyższe zasady.
   W środowisku zbliżonym do Linuksa używa się innych licencji, z jakich najbardziej chyba znana jest Berkeley Software Distribution License (BSDL), występująca w wielu odmianach. Zezwala ona na rozprowadzanie produktu bez postaci źródłowej i włączenie go do zamkniętego oprogramowania, pod warunkiem załączenia informacji o autorach oryginalnego kodu i treści licencji. Najbardziej znanym produktem rozprowadzanym na tej licencji jest przeglądarka internetowa Google - Chromium.
   Kod jądra Linuksa i Ubuntu wydane są na licencji GNU GPL. Tekst licencji jest dostępny tutaj: http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html
   

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz